POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Dreptul dumneavoastră la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (”Politică”) vă furnizăm informații importante despre modul în care Dr. Max România gestionează datele dumneavoastră personale. Această Politică se aplică oricărui serviciu, site sau aplicație care colectează, înregistrează, modifică, utilizează, accesează, transmite sau stochează date personale. Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări pe care le considerăm importante, le veți putea consulta online.

 

Scopul prelucării

 

Date cu caracter personal prelucrate

 

Temeiul prelucrării

 

Durata prelucrării

 

Destinatari / Împuterniciți

 

Gestionarea cazurilor de farmaco-vigilență/ cosmeto-vigilență

 

Nume, prenume, vârstă, telefon, e-mail, stare sănătate (reacție adversă), durată, gravitate, medicament/produs suspectat

 

Obligație legală (Legea nr. 95/2006)

 

Pe durata soluționării cazului și 10 ani după finalizare

 

Producător, distribuitor, ANMDM

 

Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax

 

Nume, prenume, număr de telefon/fax, adresa de e-mail, adresa poștală, voce.

 

Incheiere contract
Interes legitim

 

Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării

 

Furnizorul de software, furnizorul de servicii de call-center, autorități publice

 

Monitorizarea spațiilor și/sau a bunurilor

 

Imagine, localizare

 

Interes legitim

 

30 de zile de la data înregistrării imaginii

 

Furnizorul sistemului CCTV, firma de pază, autorități publice

 

Recrutare

 

Datele conținute în CV, precum și referințe, rezultate teste angajare, notițele recrutorului, semnătura

 

Încheierea unui contract

 

Pe durata procesului de recrutare, precum și 6 luni de la data încheierii acestuia

 

Furnizorul de software

 

Stocarea CV-ului după terminarea procesului de recrutare

 

Datele conținute în CV

 

Consimțământ

 

2 ani de la data acordării consimțământului sau până la retragerea acestuia

 

Furnizorul de software

 

Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Societate

 

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

 

Obligație contractuală

 

Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia

 

Furnizorul de software, autorități publice

 

Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente

 

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

 

Obligație legală

 

 

Pe perioada derulării activității Societății

 

Furnizorul de software, autorități publice

 

Utilizarea platformelor de socializare ( Facebook, LinkedIn,

 

Nume și prenume / psudonim utilizat, imagine,

 

Consimțământ

 

Datele nu vor fi stocate în bazele de date ale Dr. Max România, dar, datorită funcționalității platformelor sociale, putem avea acces la informațiile publice din contul dumneavoastră

 

/

Utilizarea website-ului

 

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură, Datele conținute în CV

 

Interes legitim
Consimțământ

 

Pe perioada derulării activității Societății

 

Furnizorul de software, autorități publice, furnizorul de hosting și platforme social media

 

 

 1. CINE SUNTEM

Informații despre Compania noastră

Dr. Max România este reprezentată de Dr.Max SRL și Mediplus Exim SRL.

Dr.Max SRL își are sediul în Strada Aeroportului, nr. 53, Mogoșoaia și este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J23/673/2007 având cod fiscal nr. RO9378655.

Mediplus Exim SRL își are sediul Strada Aeroportului, nr. 53, Mogoșoaia, și este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J23/741/2007, având cod fiscal nr. RO9311280.

Pentru mai multe informații referitoare la Societăți, vă rugăm să vizitați www.drmaxromania.com, să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau la telefon 021 301 74 74.

 1. UTILIZAREA SITE-URILOR

Accesând sau utilizând orice parte/funcție a Website-urilor noastre înseamnă că vă angajați să acceptați și să respectați termenii, condițiile și politicile menționate și/sau disponibile prin hyperlink și aveți minim vârsta legală în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Dacă nu acceptați termenii, condițiile și politicile prezentate în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați accesarea site-ului nostru și/sau utilizarea serviciilor noastre.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Conţinutul Website-urilor: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, constituie integral proprietatea Dr. Max România şi sunt apărate de legile privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul Dr. Max România a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Dr. Max România poate oferi utilizatorului/clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale Website-urilor Dr. Max România.

4. ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

a. Când utilizați sau comunicați cu noi prin intermediul portalurilor multimedia și / sau a rețelelor sociale:

  • Prelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
  • În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).

b. Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), mesagerie imagine (MMS), mesagerie video sau mesagerie instant:

  • Prelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
  • În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).

c. Când ne trimiteți orice fel de adresă:

  • Prelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
  • În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).

d. Când utilizați website-urile noastre:

  • Folosim cookie-uri care fac ca navigarea dvs. pe site-ul nostru să fie una ușoară și plăcută, în interesul nostru legitim (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)
  • Cookie-urile neesențiale nu sunt utilizate fără consimțământul dvs. (Art. 6 /1/a al Regulamentului (UE) 2016/679)

e. Când avem procese de recrutare, selecție și evaluarea a talentelor:

  • Prelucrăm datele dvs. pentru pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (EU) 2016/679)

f. Când vă trimitem comunicări comerciale și de marketing:

  • Prelucrăm datele dvs. pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
  • Prelucrăm datele în baza consimțământului dvs. (Art. 6/1/a al Regulamentului (UE) 2016/679), pentru comunicări de marketing
  • Vom prelucra datele în interes legitim dacă sunteți deja clientul nostru și considerăm că informațiile ar putea fi de mare interes pentru dvs. (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)

g. Când utilizați plugin-urile sociale (pentru mai multe detalii vedeți punctul 3 de mai jos):

  • Vom prelucra datele dvs. în urmărirea interesului nostru legitim de a facilita o ușoară partajare a conținutului platformei noastre (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)

 

 1. CU CINE PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

– Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții

– Platforma pe care site-ul nostru a fost dezvoltat și care asigură hostarea site-ului nostru

– Furnizorul widget-ului de chat din site (Facebook)

– Membri al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică

– Platforme de social media: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest

– Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Informații suplimentare privind platformele de socializare utilizate: 

Plugin-urile Facebook („butonul de distribuie”): Puteţi recunoaşte plugin-urile de Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA prin logo-ul Facebook sau prin „butonul de distribuie”. Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Facebook, vă rugăm să faceţi click pe: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Atunci când utilizaţi serviciile noastre online, plugin-ul stabileşte o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook. Prin urmare, Facebook este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră de Facebook, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook. Facebook va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că noi, în calitate de furnizori ai serviciilor online, nu obţinem informații referitoare la conţinutul datelor transmise şi la utilizarea acestora de către Facebook. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a Facebook la adresa https://www.facebook.com/policy.php. În cazul în care nu doriţi ca Facebook să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de Facebook, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook. 

LinkedIn: Furnizorul reţelei de LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA. De fiecare dată când accesaţi unul dintre serviciile noastre online care conţin funcţii LinkedIn, este stabilită o conexiune cu serverele LinkedIn. LinkedIn este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de recomandare” al LinkedIn, în timp ce sunteţi conectat la LinkedIn, utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre online poate fi asociată cu dumneavoastră şi cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că nouă, în calitate de furnizori ai serviciilor online, nu ne este adus la cunoştinţă conţinutul datelor transmise şi modalitatea de utilizare a acestora de către LinkedIn. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi politica de confidenţialitate a LinkedIn la adresa:        https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Dr. Max România partajeză date cu caracter personal cu parteneri care își desfășoară activitatea în afara Spațiului Economic European („SEE”).

Lista partenerilor internaționali cu care partajam date:

 • Terți care plasează cookie-uri: LinkedIn, YouTube, Google, Facebook,
 • Platformele online: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest
 • Instrumentul de automatizare a marketingului (trimitere newsletter)
 • Platforma pe care site-ul nostru a fost dezvoltat și care asigură hostarea site-ului nostru

Datele cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii. Putem transfera datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dvs. către destinatari din alte țări decât țara în care datele personale au fost colectate inițial, inclusiv către Statele Unite sau Israel. Aceste țări pot avea reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dvs. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate conform standardelor descrise în această politică de confidențialitate. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dvs. personale.

În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

 • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
 • Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii
 • De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții suplimentare persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene.
 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus. Cu toate acestea, pot exista cazuri farmaco-vigilență/ cosmeto-vigilență în legătură cu minori, astfel încât, datele personale ale minorului necesare pentru raportarea și investigarea cazurilor de farmaco-vigilență/ cosmeto-vigilență pot fi prelucrate în baza cerințelor legale.

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate drepturile.
 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: str. Aeroportului, nr. 53, Mogosoaia, jud. Ilfov sau prin e-mail la: [email protected]

 1. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această politică poate fi actualizată pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

 1. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarea adresă: [email protected]

Data versiune: 11.04.2023.